FANDOM


Bi
Samhällelig information
Art

Insekt

Hemland

Dunwyn

Status

Lever

Av universum information
Första framträdande

Gummi in a Strange Land

En Bi är en flygande insekt från Dunwyn. Bin är kända för sin roll i pollineringen och för att producera honung. Bombo Bumbi försökte klättra upp i ett träd för hämta honung till sin bulle. Nanna Bumbi berättade att de var farligt för bina kunde sticka honom. (GB: "Gummi in a Strange Land")

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.