FANDOM


E19 31

Gusto's ö innan den sjönk.

Gusto's ö var en ö i mitten av Atlanten, en gång innan ön börja sjunka så hade den sandstränder. När ön hade börjat sjunka så rann havet runt ön som vattenfall. Gusto Bumbi bodde på ön i tolv år efter lämnat sitt hem i hans båt, och han bodde på ön tillsammans med Artie. Ön bestod av vilda regnskog växter och en stor vulkan mitt på ön. Gusto hade huggit ut en drake i ena sidan av vulkanen. En dag så hamnade Gramse Bumbi och Humbe Bumbi på ön efter han seglat iväg med Humbes båt. Dem försökte ta sig från ön Gramse försökte bygga en bro över till kanten men den föll när ön skakade. Dem kom ifrån ön att använda ånga från lavan som träffade vattnet i draken som sedan sprutade lava som Gusto hade hoppats på. När dem lämnade ön så sjönk hela ön ner till havets botten genom hålet i havet. (GB: "My Gummi Lies Over the Ocean")