FANDOM


Stingflugor
Jabber
Samhällelig information
Art

Insekt

Hemland

Dunwyn

Status

Lever

Av universum information
Första framträdande

There's No Place Like Home

Stingflugor är en insekt som finns i landet Dunwyn. När Nanna Bumbis mat kokade över och spred en dålig lukt i Bumbibo blev Bumbibo björnarna tvungna hitta ett hem för natten. När Bibbi Bumbi kom på en idé var dem kunde tillbringa natten visade hon dem platsen för en bäck. Men så blev dem anfallna av Stingflugor efter Bibbi plockat några bär från busken som dem var i. (GB: "There's No Place Like Home")